Tuesday, 27 October 2015

Vegetable Sowing Chart for Tamilnadu

As part of our Agriculture for Everybody blog series,  we are going to see Vegetable Sowing Chart for Tamilnadu.
  • The chart below is for the best season.
  • The chart below is for Plains and NOT for Hills.
  • The chart below is for irrigated lands and NOT for Rainfed lands.

Crop Name
Jan
Feb
Mar
Apr 
May
Jun
JulAugSepOctNovDec
AmaranthYYYYYYYYYYYY
Annual Moringa YYYY
Ash GourdYY
Asparagus

BabycornYYYYYYYYYYYY
Basella

BeetrootYY
Bellary OnionYY
BhendiYYYY
Bitter GourdYY
Bottle GourdYY
BrinjalYYYY
BroadbeansYYYY
Brussels Sprout

Butter BeanCabbage

YYYY
CapsicumYYYYYY
CarrotY
CauliflowerYYYYYY
CeleryYYYYYYYYYY
Ceylon Spinach


Chakravathi Keerai

Chekurmanis

Chickpea


YY
ChilliesYYYYYY
Chinese Cabbage

Chinese PotatoYY

Chow chowYY

Cluster BeansYYYY
Coccinia

ColocasiaYYYY
CucumberYYYYY
Curry LeafYY
DioscoreaYY
Elephant Foot YamYY

French BeanYY
GherkinYYYYYY
Knol-khol

LablabYYYYYYYYYYYY
Lablab (Pandal)

YYLettuce

Mint

Musk MelonYYYY
Palak

PaprikaYY
PeasYY


YY
Potato

YY
PumpkinYYYY
RadishY
Rhubarb

Ribbed GourdYY
Small OnionYYYY
Snake GourdYY
SoybeanSweet PotatoYYY
TapiocaYYYYYYYYYYYY
TindaYY

TomatoYYYY
TurnipVegetable CowpeaYYYY
WatermelonYY
Winged Bean1 comment: