Friday, 16 October 2015

Vegetable Sowing Chart for South India

As part of our Agriculture for Everybody blog series,  we are going to see Vegetable Sowing Chart for South India.


Crop Name
Jan
Feb
Mar
Apr 
May
Jun
JulAugSepOctNovDec
AmaranthYYYY
Annual Moringa
Ash GourdYYYYYYY
AsparagusYY
BabycornYY
BasellaYY
BeetrootYYYY
Bellary OnionYYYYYYY
BhendiYYYYYYYY
Bitter GourdYYYYYYY
Bottle GourdYYYYYYY
BrinjalYYYYYY
BroadbeansYYYYYYYY
Brussels SproutYY
Butter BeanYYYYYYYY
CabbageYYYYY
CapsicumYYY
CarrotYYYYYY
CauliflowerYYYY
CeleryYY
Ceylon SpinachYYYYYYY
Chakravathi KeeraiYY
ChekurmanisYY
ChickpeaYYYY
ChilliesYYYYY
Chinese CabbageYY
Chinese PotatoYY
Chow chowYY
Cluster BeansYYYYYYYY
CocciniaYY
ColocasiaYY
CucumberYYYYY
Curry LeafYY
DioscoreaYY
Elephant Foot YamYY
French BeanYYYYYYYY
GherkinYY
Knol-kholYY
LablabYY
LettuceYYYYYY
MintYY
Musk MelonYYYYYYY
PalakYY
PaprikaYY
PeasYYYY
PotatoYY
PumpkinYYY
RadishYYYY
RhubarbYY
Ribbed GourdYYYYYYY
Small OnionYYYYYYY
Snake GourdYYYYYYY
SoybeanYYYYYYYY
Sweet PotatoYY
TapiocaYY
TindaYY
TomatoYYYYY
TurnipYYYY
Vegetable CowpeaYYYYYYYYY
WatermelonYYYYYYYY
Winged BeanYYYYYYYY

No comments:

Post a Comment